Hotline : (0254) 3603 150

Bộ TN& MT chuẩn bị ban hành hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt

Thứ bảy, 06/05/2023, 16:29 GMT+7

Chiều 26/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp, nghe Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường báo cáo tình hình xây dựng dự thảo hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt.

Báo cáo tại cuộc họp, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường cho biết: Triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường được Bộ TN&MT giao xây dựng dự thảo hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH). Thời gian qua, Cục đã huy động chuyên gia, các đơn vị quản lý có liên quan để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện dự thảo hướng dẫn kỹ thuật.

Dự thảo hướng dẫn kỹ thuật phân loại CTRSH được xây dựng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Canada, Mỹ và một số tỉnh, thành phố tại Việt Nam như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Lào Cai, Bắc Ninh… Đồng thời, Cục đã khẩn trương triển khai việc xây dựng dự thảo hướng dẫn kỹ thuật qua các cuộc họp xây dựng văn bản hằng tuần và tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của các chuyên gia và thành viên tổ soạn thảo cùng đại diện của một số đơn vị trong Bộ.

Hướng dẫn kỹ thuật phân loại CTRSH được kết cấu gồm 4 phần chính: Mục đích, phạm vi, đối tượng sử dụng; Căn cứ để phân loại CTRSH; Hướng dẫn chi tiết phân loại CTRSH và Tổ chức thực hiện.

 

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Hướng dẫn kỹ thuật phân loại CTRSH là tài liệu tham khảo để UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể việc phân loại CTRSH tại địa phương. Các địa phương sẽ căn cứ vào thành phần CTRSH, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; nội dung quản lý chất thải trong các quy hoạch cấp tỉnh và trung ương; hạ tầng kỹ thuật, công nghệ hiện có; nguồn lực tài chính của địa phương và tính toán đến nhu cầu thị trường tái chế; cân đối lợi ích chi phí giữa việc tái sử dụng, tái chế chất thải với chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý để quyết định việc phân loại CTRSH.

Về chi tiết phân loại CTRSH, dự thảo hướng dẫn đưa ra 3 nhóm chính gồm: Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác. Tại mỗi nhóm chất thải có liệt kê các loại chất thải thường thấy phát sinh tại hộ gia đình, hình ảnh minh hoạ và kỹ thuật khi phân loại.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân yêu cầu Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường tiếp tục lấy ý kiến địa phương để sớm hoàn thiện dự thảo hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác thải sinh hoạt. Trong đó, làm rõ mục đích phân loại, nguyên tắc phân loại và kỹ thuật chi tiết trong phân loại CTRSH để các tỉnh, thành căn cứ vào những nội dung để cụ thể hóa, triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Nguồn: Báo Tài Nguyên & Môi Trường

Ý kiến bạn đọc