Hotline : (0254) 3603 150

Kho lạnh chứa rác thải y tế

Thứ bảy, 11/08/2018, 14:31 GMT+7

Kho lạnh chứa rác thải y tế

  • Chức năng: lưu giữ chất thải y tế và các chất thải cần bảo quản lạnh.
  • Chất thải y tế lây nhiễm phát sinh từ các bệnh viện, cơ sở, trung tâm y tế được lưu chứa trong bao bì nilon đặt trong thùng nhựa kín màu vàng, phương tiện thu gom, vận chuyển là xe thùng kín.
     
kho_yte1-1

 

 

  • Trong các bệnh viện, chất thải được thải ra hàng ngày và thời gian lưu giữ chất thải độc hại là 48 giờ. Đối với các cơ sở y tế nhỏ, thời gian lưu giữ các chất thải nhóm chất thải gây lây nhiễm, các vật sắc nhọn, chất thải y tế từ phòng thí nghiệm và chất thải dược phẩm không được quá 1 tuần; riêng chất thải nhóm chất thải bệnh phẩm thì phải được đốt hoặc chôn ngay. Chất thải y tế lây nhiễm được thiêu hủy trong vòng 48h bằng 02 hệ thống lò đốt chất thải 02 cấp với công suất 500 kg/giờ/lò.

 

kho_yte2-1

 

 

Ý kiến bạn đọc